Jul 16, 2019
Main menu

စုိက္ပ်ိဳးေရး သတင္းမ်ား

ေတာင္သူနဲ႔အင္းသမားျပႆနာအေျဖရွာဖို႔လို

ေတာင္သူနဲ႔အင္းသမားျပႆနာအေျဖရွာဖို႔လို

ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ေတာင္သူေတြရဲ႔ ျပႆနာမ်ားစြာေတြထဲမွာ ေတာင္သူနဲ႔အင္းသမားပဋိပကၡဟာ တစ္ခုအပါ၀င္ျဖစ္တာေၾကာင္႔ ေတာင္သူနဲ႔ အင္းသမားျပႆနာကို အေျဖရွာနိဳင္ဖို႔ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

ေလလံစနစ္နဲ႔လုပ္ကိုင္ခြင္႔ျပဳခဲ႔တဲ႔ အင္းေပါင္း ၃၇၀၀-ေက်ာ္ရိွေန

ေလလံစနစ္နဲ႔ ငါးဖမ္းနိဳင္တဲ႔ အင္းေတြဟာ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္း စတဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီး၃ခုမွာ အမ်ားဆံုးရိွေနပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ တင္ဒါစနစ္နဲ႔ နွစ္စဥ္ခ်ထားလုပ္ကိုင္ခြင္႔ျပဳတဲ႔အင္ဂရန္ေပါင္း၄၀၀၀ ခန္႔ရိွေနျပီး ေလလံခ်ထားလုပ္ကိုင္ခြင္႔ျပဳတဲ႔ အင္းအမ်ားစုက ဧရာ၀တီတိုင္းထဲမွာရိွေနပါတယ္။

“ မနွစ္ကအထိ ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ ေလလံစနစ္နဲ႔ ခ်ထားလုပ္ကိုင္ခြင္႔ျပဳတဲ႔ အင္းအေရအတြက္က ၃၇၀၀-ေက်ာ္ရိွေနပါတယ္။ ဒီအင္းေတြထဲမွာ ဧရာ၀တီတိုင္းမွာကေလလံစနစ္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ျပဳတဲ႔ အင္းက ၁၇၇၇-အင္းရိွေနပါတယ္။”လို႔ ျမန္မာနိဳင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးဟန္ထြန္းကေျပာၾကားပါတယ္။

လက္ရိွမွာ ဧရာ၀တီတ္ိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း အင္းေပါင္း ၁၇၇၇ အင္းရွိျပီး ေလလံပစ္ျပီးအင္း ၁၃၁၆ အင္း၊ ေလလံပစ္ရန္က်န္ရွိေနသည္႔အင္းေပါင္း ၄၀၀ ရွိျပီး ဘံုစားအင္းေပါင္း ၆၁ အင္းရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနရံုးရဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

 

ဆည္တိုင္ရိုက္၊ယင္းပိတ္၊ တမံတား အင္းပက္မႈ႔ေတြကျပႆနာ

သက္ဆိုင္ရာက လုပ္စားခြင္႔ျပဳတဲ႔ အင္းေနရာဟာ ျမစ္အျဖစ္ေရမဆင္းေတာ႕ ျမစ္က်ိဳးေပါက္ ေနရာေတြဆိုရင္ လယ္ကြင္းေတြဘက္ ေရမစီးနိဳင္တဲ႔အတြက္ ျပႆနာမရိွနိဳင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ဂရန္အင္းအမ်ားစုက အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ အသံုးျပဳေနတဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာင္းေတြကို အင္းဂရန္အျဖစ္ေရာင္းခ်လိုက္တာေၾကာင္႔ အင္းသမားေတြက ေရစီးေရလာကိုဟန္႔တားျပီး ဆည္တိုင္ရိုက္၊ယင္းပိတ္၊ တမံတား အင္းပက္မႈ႔ေတြေၾကာင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေနတဲ႔ေတာင္သူေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႔သြားလာေရးကို အခက္အခဲျဖစ္ေစျပီး ပဋိပကၡျဖစ္ၾကရပါတယ္။

 

အင္းေခ်ာင္းအျဖစ္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်တာကလည္း ျပႆနာ

ေနာက္တစ္ခ်က္က လယ္အနိမ္႔ကြင္းေတြ၊ ေရနက္ကြင္းေတြကို အင္းေခ်ာင္းအျဖစ္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်တဲ႔အတြက္ စပါးစိုက္ေတာင္သူနဲ႔ အင္းသမား ထိပ္တိုက္ျပႆနာျဖစ္ၾကရပါတယ္။ မိုးစပါးစိုက္ခ်ိန္ ၀ါဆို ၀ါေခါင္လေတြမွာလည္း အင္းသမားက ဆည္တိုင္ေတြစိုက္၊ က်ားဆည္နဲ႔ ငါးဖမ္းေနတဲ႔အတြက္ ေရအသြားအလာကိုအဟန္႔အတားျဖစ္ျပီး၊ မိုးစပါး အနိမ္႔လယ္ေတြေရျမွဳပ္တာခံၾကရပါတယ္။

 

အင္းေခ်ာင္းပိတ္ငါးဖမ္းမႈေတြေၾကာင္႔ အမ်ားျပည္သူ ခရီးသြားလာေရးမွာ အခက္မခဲၾကံဳရပါတယ္။ အင္းေခ်ာင္းကိုျဖတ္ျပီး ေမာ္ေတာ္သမားကတိုက္ရိုက္ေမာင္းရင္ သူတို႔အင္္းကို ေရလိုင္းရိုက္လို႔ဆိုျပီး အင္းသမားျပႆနာရွာတာလည္း ခံၾကရပါတယ္။ အင္းသမားက ၀ါးယင္းစိပ္နဲ႔တားျပီး ငါးဖမ္းတာေတြေၾကာင္႔လဲ အေပၚေရကျမင္႔ေနျပီး ေအာက္ေရက တစ္ေတာင္႔ထြာေလာက္နိမ္႔ေနတဲ႔အတြက္ ေလွထြက္ေပါက္က သြားလာေနရတဲ႕ ေမာ္ေတာ္ေတြမွာ အင္းနားကိုေရာက္ရင္ စက္ရပ္ျပီး ထိုုး၀ါးနဲ႔ထိုး ဆည္ကိုေက်ာ္တဲ႔ေနရာမွာ အေပၚကိုမတက္နိုင္ျဖစ္ျပီး ေမွာက္ျပီးျမွပ္ခဲ႔တဲ႔ ကုန္ေမာ္ေတာ္ေတြလဲမနည္းလွပါဘူး။

 

အျခားျပႆနာေတြလည္းရိွေန

အင္းသမားကငါးဖမ္းဖို႔ ဆည္တိုင္ေတြရိုက္တဲ႔အခါ ငါးေနေအာင္ေဗဒါေလွာင္ျပီး အင္းေခ်ာင္းထဲထည့္ထားတာေတြေၾကာင္႔ ေဗဒါေတြထူျပီး ေရစီးေရလာမေကာင္းတာေတြလည္း ၾကံဳၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႔အင္းသမားက်ျပန္ေတာ႕လည္း သက္ဆိုင္ရာကေန အင္းေလလံတက္ဆြဲျပီး အင္းစည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္ကာ လက္လြဲအျမတ္နဲ႔ ျပန္ေရာင္းေနတာလဲရိွေနပါတယ္။

 

“သာေပါင္းျမိဳ႕နယ္ထဲက က်ီးပင္စုအုပ္စုနဲ႔ ေရႊေရာင္ခ် အုပ္စုနွစ္အုပ္စုပုိင္ က်ီးပင္စုအင္းဟာ ဦးဘျမင္႔က သံုးနွစ္ေၾကးတိုင္(အင္းဂရန္လုပ္ကိုင္ခြင္႔) ရခဲ႔ပါတယ္။ အခုဆို လုပ္ကိုင္ခြင္႔က ျပီးဆံုးသြားပါျပီ။ ဒါကိုက်ီးပင္အင္းဂရန္တင္ဒါရတယ္ဆိုျပီး ေရႊေရာင္ခ် ေက်းရြာမွာရွိတဲ႔ ဦးစိုးနိုင္ကို က်ီးပင္အင္းထဲမွာပါ၀င္ေနတဲ႔ အိုင္ေစာင္႔အင္းနဲ႔ ကၽြဲျဖဴရိုးအင္းကို သိန္း(၇၀) နဲ႔ ေရာင္းစားထားပါတယ္။ က်ီးပင္စုအင္းဂရန္အတြက္ က်ီးပင္စုအုပ္စုနဲ႔ ေရႊေရာင္ခ်အုပ္စု ေတာင္သူေတြနဲ႔ ေရလုပ္သားငယ္အဖဲြ႔စုတို႔ဟာ သာေပါင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနကိုသြားျပီး ေတြ႔ဆံုပါတယ္။ ဒါကိုၾကားၾကားခ်င္း ဦးစိုးနိုင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မလဲဆိုတာကို လာေရာက္ညွိနိႈင္းပါတယ္။ သူလည္း ဦးဘျမင္႔ဆီက သိန္း(၇၀)နဲ႔ ၀ယ္ယူထားတာလည္း မွန္ကန္ပါတယ္ဆိုတဲ႔အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာလာေရာက္ျပီး အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေတာင္သူမ်ား၊ ေရလုပ္သားငယ္အဖဲြ႔တို႕နွင္႔ ညွိနိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာၾကားထားပါတယ္။ “လို႔ သာေပါင္းျမိဳ႔နယ္ က်ီးပင္စုရြာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ဴး ဦးသက္ထူးက ေျပာပါတယ္။

 

မူရင္းေလလံရသမားကေန တဆင္႔ျပန္ေရာင္းခ်တာေတြေၾကာင္႔ အင္းေလလံသမားကလည္း သူကုန္က်ထားတဲ႔ ေငြကိုကာမိေအာင္ လုပ္ကိုင္ရတာေတြလည္းရိွေနပါတယ္။ ေႏြစပါးခ်ိန္ေရာက္တဲ႔အခါ ေရက်စိုက္ရမယ္႔ ေတာင္သူေတြ အခ်ိန္မီမစိုက္နိုင္ရတာကလဲ အင္းေခ်ာင္း ေရသြားေရလာ ပိတ္ဆို႔မႈေတြေၾကာင္႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူကေရတင္ခ်င္ျပီ။ အင္းသမားက ငါးဖမ္းမျပီးေသးတာေၾကာင္႔ ေရလႊတ္မေပးနိဳင္တာမ်ိဳးေတြ၊ အင္းကိုပတ္ျပီးငါးအေျပာင္ဖမ္းဖို႔ တမံတုပ္တားထားတဲ႔အတြက္ ေတာင္သူက သူ႔စပါးေရငတ္မဲ႔အေရးျမင္လာျပီး အင္းေခ်ာင္းတမံကို ခ်ိဳးခ်ခ်င္တယ္။ အင္းသမားက အခ်ိဳးမခံတဲ႔ အေနအထားမွာ စပါးစိုက္ေတာင္သူက လူအုပ္နဲ႔တက္ခ်ိဳးတဲ႔အတြက္ အင္းသမားနဲ႔ေတာင္သူ ပဋိပကၡျဖစ္ၾကရတာေတြ ၾကံဳရတက္ပါတယ္။

 

ပိုက္ကြန္နဲ႔ပဲရွာမယ္ဆိုရင္ အဆင္ေျပနိဳင္ပါတယ္

စပါးစိုက္လယ္ကြင္းေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနတဲ႔ အင္းေခ်ာင္းေတြကို အင္းသမားေတြအေနနဲ႔ တမံမတုတ္ဘူး၊ ဆည္တိုင္လည္းမရိုက္ဘူး၊ ပိုက္ကြန္နဲ႔ပဲရွာမယ္ဆိုရင္ ေတာင္သူေတြအတြက္ အခက္အခဲ မရိွနိဳင္သလို၊ ငါးရွာတဲ႔သူလဲထိုက္သင္႔တဲ႔ ၀င္ေငြကိုရရိွမွာေၾကာင္႔ တစ္ဦးနွင္႔တစ္ဦးလဲ ျပႆနာမျဖစ္နိုင္ေတာ႔ဘူး။

 

အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အင္းျပႆနာေတြကို မေျဖရွင္းေသးဘူးဆိုရင္ အင္းသမားနဲ႔ ေတာင္သူ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေပၚျပီး တိုင္းျပည္ရဲ႔တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း ထိခိုက္နိဳင္ပါတယ္္။ ဒါေၾကာင္႔ ငါးမ်ိဳးလည္းမသုဥ္း စပါးမ်ိဳးလည္းမဆံုးရံႈးရတဲ႔ ဆည္တိုင္စိုက္၊ ယင္းပိတ္၊ အင္းပတ္စနစ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ပိုက္ကြန္သက္သက္နဲ႔ပဲ ငါးဖမ္းခြင္႔ေပးျပဳမယ္ဆိုရင္ အဲဒီျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းနိုင္ပါလိမ္႔မယ္္။

 

အင္းနိမိတ္မွာရွိတဲ႔ သူေတြကို အင္းပါမစ္ေစ်း စုခံေစျခင္းျဖင္႔အဆင္ေျပနိဳင္ပါတယ္

အရင္လိုပါမစ္ခ်ေပးမယ္႔ သူေတြအတြက္ လာဘ္လာဘအျဖစ္ အပိုေငြမရနိဳင္ေတာ႕ေပမဲ႔ နဂိုရေနက် အင္းပါမစ္ေစ်းကိုေတာ႔၊ အင္းေခ်ာင္းနယ္နိမိတ္မွာရွိတဲ႔ ေတာင္သူေတြနဲ႔ ပိုက္ကြန္နဲ႔ငါးဖမ္းသူေတြကို စုခံေစျခင္းျဖင္႔ နိုင္ငံေတာ္အခြန္အတြက္ေတာ႔ ေလွ်ာ႔သြားစရာမရိွနိဳင္ေတာ့ပါဘူး။

 

“ဓနဳျဖဴျမိဳ႔နယ္ က်ံဳအိပ္ေက်းရြာမွာ အစိုးရကေပးတဲ႔ပါမစ္ေစ်းကို ေဒသခံေတာင္သူေတြက စုေပါင္းက်ခံျပီး ပိုက္ကြန္ခ် ငါးရွာေနၾကတဲ႔အတြက္ ေတာင္သူနဲ႔ အင္းသမားျပႆနာေတြလည္း မရိွေတာ႕တာေတြ႔ရပါတယ္။”လို႔ က်ံဳအိပ္ေက်းရြာက ေဒသခံေတာင္သူ ဦးလွသိန္းကေျပာပါတယ္။

 

အင္းဂရန္ဆိုတာက ကန္႔သတ္ေပးလိုက္တဲ႔နယ္နိမိတ္နဲ႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္းမွာ ငါးရွာခြင္႕ေပးလိုက္တာပါပဲျဖစ္ပါတယ္။  ဆည္တိုင္ရိုက္ယင္းပိတ္ငါးဖမ္းတာေတြ၊ ၀ါးယင္းစိပ္ကာ ေလ်ာခ်ငါးဖမ္းတာေတြ၊ တမံတား အင္းပက္ငါးဖမ္းနည္းေတြနဲ႔ဖမ္းၾကရတဲ႔ အင္းေခ်ာင္းေတြလုပ္ေနသမွ် ေတာင္သူနဲ႔အင္းသမား ပဋိပကၡျဖစ္ေစနိဳင္တဲ႔ အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

အစိုးရအေနနဲ႔ ရနိုင္မဲ႔အခြန္၊ ေတာင္သူေတြအတြက္ ဆံုးရွံဴးနစ္နာမႈေတြကိုခ်င္႔ခ်ိန္ျပီး အင္းဂရမ္ခ်ထားမႈေတြကို ျပန္လည္စိစစ္သင္႕ပါတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အင္းျပႆနာေတြကို မေျဖရွင္ေသးဘူးဆိုရင္ အင္းသမားနဲ႔ ေတာင္သူ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေပၚျပီး တိုင္းျပည္ရဲ႔တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္းထိခိုက္နိဳင္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Rate this item
(1 Vote)
back to top

twitter youtube vimeo

We have 19 guests and no members online

RNA ႐ုံးခန္းေနရာ

အမွတ္ ၁၈-B ၊ ၅လႊာ

ပုသိမ္လမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ျမန္မာ။

တယ္လီဖုန္း (+၉၅)၉ ၂၅၀ ၁၂၆ ၁၆၅